Český výrobce kvalitních snímačů

Nejčastější dotazy

Na doplnění odpovědí, které Vás nejvíce zajímají, průběžně pracujeme. Pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat.

Co znamená označení PNP, NPN ? arrow

Určující je typ tranzistoru použitého v koncovém stupni stejnosměrného třídrátového snímače.

U PNP snímačů je výstupem kladný signál +

Cívka relé je zapojena na mínus společně se snímačem a výstup ze snímače je zapojen na opačnou stranu relé.

 

NPN snímačů je výstupní záporný signál -

Cívka relé je zapojena na plus společně se snímačem a výstup ze snímače je zapojen na opačnou stranu relé.

 

Co je to časový snímač? arrow

Časové snímače KSO, KSL, KSR, KSF a KSFL jsou indukční čidla, obsahující navíc ještě zpracování časové složky.
Nejčastější použití je u indikace pohyb-klid, snímání pohybu dopravníkových pasů a jejich automatické zastavení při přetržení nebo přetížení, indikace frekvence otáčení, zastoupení relé se zpožděným přítahem či odpadem a mnoho dalších rozmanitých aplikací.

Jak ovlivňuje montáž funkci senzoru? arrow

montáž

Přiblížení kovového materiálu k cívce snímače způsobuje změnu činitele jakosti jádra Q.

Při montáži snímače je proto nutné zachovat správnou polohu vzhledem k okolním kovovým předmětům, které nesmí zasahovat do aktivní zóny.
Vestavný snímač je možno zapustit do kovu až po úroveň čelní plochy, u nevestavného typu musí být předsunutá cívka v plastovém pouzdře uložena mimo kov.

Jaký je rozdíl mezi konektory E, H a K? arrow

Konektor E je M12 4-PIN nebo M8 3-PIN.

E

Konektor H (H8) - stejné hodnoty jako E konektor + vestavěná LED indikace.

  H

Konektor K je 3 nebo 4-PIN ventilový konektor, který je součástí snímače. Dodáváno bez kabelu.

  K

Jak ovlivní použitý materiál clony spínací vzdálenost indukčního snímače? arrow

Spínací vzdálenost závisí na materiálu, ze kterého je clona vyrobena, zejména na její vodivosti a permeabilitě. U jednotlivých materiálů záleží na jejich jakosti (složení slitiny) a průměru daného snímače. Největší změnu vyvolá clona z konstrukční oceli.

Spínací vzdálenosti různých materiálu se porovnávají se spínací vzdáleností dosaženou s konstrukční ocelí. Tento poměr se nazývá korekční faktor a udává, na jakou hodnotu poklesne spínací vzdálenost pro různé materiály, viz orientační tabulka:

tabulka  

Co znamená označení L, L3, L5 v názvu indukčního snímače? arrow

Dodávané snímače jsou opatřeny LED indikací stavu snímače.  

V případě označení L v názvu snímače se jedná o LED diodu pr. 1,8mm, u označení L3 je LED pr. 3mm a u L5 je LED pr. 5mm. Ve všech těchto případech je LED dioda umístěna v ose kabelu snímače.

Pokud není v názvu snímače L, L3, L5 uvedeno, je LED dioda umístěna ve štítku snímače.

ledka

označení L, L3, L5        bez označení

Potřebujete poradit

( Po-Pá: 07:00 - 15:00 )
Čekejte prosím...
cross
xx
Uživatelský panel