Zásady montáže

ZÁSADY MONTÁŽE:

 • Nastavení citlivosti kapacitního snímače se provádí trimrem umístěným na pouzdře nebo mechanickým posunem snímače před snímaným materiálem.
 • Finální nastavení snímače je nutné provést, až v místě montáže.
 • Pokud je snímač trvale sepnutý je třeba snížit jeho citlivost otáčením trimru doleva.
 • Pro snímání přes stěnu nádrže je nutné, aby stěna v místě snímače byla např. plastu či skla, nelze snímat přes kov.
 • Snímací vzdálenost ovlivňuje:
  - teplota, protože relativní permitivita εr je teplotně závislá
  - vlhkost vzduchu
  - u nasákavých materiálů jako je např. dřevo, pelety atd., ovlivňuje citlivost snímače i vlhkost materiálu - obecně lze říci, že snímací vzdálenost se snižuje, čím je materiál sušší.

MONTÁŽ SNÍMAČE:

Vzhledem ke schopnosti snímače snímat různé předměty je nutné, aby snímač nebyl při montáži ovlivněn jiným nesnímaným předmětem v dosahu a nedošlo tak například k ovlivnění citlivosti.

UPOZORNĚNÍ:

Znečištění povrchu snímací plochy (vlivem námrazy, vlhka, prachu, oleje…) může ovlivňovat spolehlivý provoz senzoru.
Problematické může být snímání materiálů, které jsou přilnavé na stěnách nekovových nádrží.