Zásady montáže

Zabudovatelnost indukčních snímačů do kovu.
Zabudovatelnost je vždy definována v datovém listě snímače. Snímače se s ohledem na zabudovatelnost vyrábí ve dvou provedeních, a to vestavné a nevestavné. Mezi vestavné patří ty, které jsou celokovové a naopak nevestavné jsou varianty s plastovým pouzdrem nebo předsunutou cívkou vyčnívající z  kovového pouzdra. Pokud následující podmínky nebude možné dodržet, je nutná konzultace s výrobcem. S ohledem na některé výjimky, které mají plastové pouzdření a přesto jsou vestavné, můžeme postupovat v montáži následovně. 

x

Montáž vestavných indukčních snímačů.
Mohou být zapuštěny do kovu po úroveň čelní plochy. Vzdálenost mezi jednotlivými snímači vedle sebe musí být minimálně 2xd. Vzdálenost kovu na protější straně je minimálně 3xSn. 

x

Montáž nevestavných snímačů.
Mohou být zapuštěny do kovu po ukončení kovové části snímače. Předsunutá cívka v plastovém uložení musí být mimo kov. Vzdálenost mezi jednotlivými snímači vedle sebe musí být minimálně 3xd. Vzdálenost kovu na protější straně je minimálně 3xSn. 

x

Montáž snímačů umístěných proti sobě.
Vzdálenost mezi čelními plochami je minimálně 3xSn.