Technické údaje

Technické údaje naleznete v technických listech na stránce Produkty ve Vyhledávání v katalogu

Vysvětlení pojmů:

Pracovní rozsah (Ro):
Je vzdálenost na kterou snímač reaguje

Napájecí napětí (Ub):
Je rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost. 

Jmenovité napájecí napětí (Ue):
Je napájecí napětí bez tolerancí.

Jmenovitý pracovní proud (Ie):
Je maximální proud, který může protékat zátěží snímače.

Proud naprázdno (Io):
Je proud, který odebírá vlastní snímač. 

Minimální pracovní proud (Im):
Je minimální proud, který může protékat zátěží snímače. 

Pracovní teplota:
0 až + 80°C