Technické údaje

Napájecí napětí (Ub):
Je rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost. 
Jmenovité napájecí napětí (Ue):
Je napájecí napětí bez tolerancí.
Jmenovitý pracovní proud (Ie):
Je maximální proud, který může protékat zátěží snímače.
Proud naprázdno (Io):
Je proud, který odebírá vlastní snímač. 
Minimální pracovní proud (Im):
Je minimální proud, který může protékat zátěží snímače. 
Pracovní teplota:
-25 až + 85°C
Ochrana proti zkratu:
Snímače s jazýčkovým kontaktem nejsou zkratuvzdorné!!!!!