Technické údaje

Technické údaje naleznete v technických listech na stránce Produkty ve Vyhledávání v katalogu

Vysvětlení pojmů:

Napájecí napětí (Ub):
Je rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost.

Jmenovité napájecí napětí (Ue):
Je napájecí napětí bez tolerancí.

Jmenovitý pracovní proud (Ie):
Je maximální proud, který může protékat zátěží snímače.

Proud naprázdno (Io):
Je proud, který odebírá vlastní snímač.


Minimální pracovní proud (Im):
Je minimální proud, který může protékat zátěží snímače.


Pracovní teplota:
-25 až + 85°C
-40 až + 85°C - vybrané typy s jazýčkovým kontaktem.

Ochrana proti zkratu:
Snímače s hall sondou mají ochranu proti zkratu i proti přepólování.
Snímače s jazýčkovým kontaktem nejsou opatřeny ochranou proti zkratu!!!

Síla mag. pole pro sepnutí:
Jedná se o sílu magnetického pole nutnou pro sepnutí, lze říci, že čím silnější magnet, tím vyšší spínací vzdálenost.

U magnetů je nejčastěji vyjádřena síla magnetu v jednotkách newtonů – 10 N = cca 1 kg jedná se o od trhovou sílu od ocelové desky.


U snímačů s hall sondou se citlivost udává v mT (millitesla) nebo G (gauss), čím je nižší hodnota tím citlivější je snímač.  (1 G (gauss) = 0.1 mT (millitesla)


U snímačů s jazýčkovým kontaktem je udávána citlivost s jednotkách AT (Ampere- Turns). Tato hodnota vyjadřuje především velikost mezery mezi jazýčkovými kontakty. Čím větší je mezera, tím vyšší je hodnota AT. Čím nižší hodnota tím citlivější je snímač.