Technické údaje

Technické údaje naleznete v technických listech na stránce Produkty ve Vyhledávání v katalogu

Vysvětlení pojmů:

Napájecí napětí (Ub):

Rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost.

Jmenovité napájecí napětí (Ue):

Napájecí napětí bez tolerancí.

Jmenovitý pracovní proud (Ie):

Maximální proud, který může protékat zátěží snímače.

Proud naprázdno (Io):

Proud, který odebírá vlastní snímač.

Minimální pracovní proud (Im):

Minimální proud, který může protékat zátěží snímače.

Pracovní teplota:

-15 až +60°C