Technické údaje

Snímače KSO, KSL, KSR, KSF a KSFL představují ucelenou řadu indukčních čidel s různými variantami zpracování časové složky. Výstupní periferie je u všech typů opatřena ochranou proti záměně přívodních vodičů, indukčním rázům na napájení a zátěži, ochranou proti přetížení a zkratu.
Snímače jsou dodávány v provedení s kabelem, popřípadě s konektorem E nebo K.
Časová konstanta (T1) může být buď pevná nebo v určitém rozsahu přeladitelná. V takovém případě je trimr umístěn ve štítku (u provedení s kabelem, nebo konektorem E). U snímačů s připojením na konektor K je trimr pro nastavení přeladitelné konstanty T1 umístěn pod paticí konektoru.

Výrobcem jsou doporučovány tyto základní rozsahy přeladění konstanty (T1):
a) 0,01 - 0,2s     (5-100Hz, 300-6000ot/min)
b) 0,1 - 2s          (0,5-10Hz, 30-600ot/min)
c) 0,5 - 10s        (0,1-2Hz, 6-120ot/min)
d) 5 - 100s         (0,01-0,2Hz, 0,6-12ot/min)

Po dohodě je samozřejmě možné objednat i rozsahy jiné. Zákazníkem požadované přeladitelné konstanty (T1) se teoreticky mohou pohybovat v pásmu 1ms až 60s, avšak konkrétní časový rozsah by neměl v zásadě překročit jednu dekádu.

Každý časový snímač může být na přání zákazníka vybaven tzv. funkcí DELAY, která definuje chování snímače bezprostředně po připojení napájecího napětí, a to tak, že snímač je po dobu T asynchronně sepnut (v objednávce charakter "H“), nebo rozepnut (charakter "L“) bez ohledu na pohyby detekované součásti stroje. Tato funkce se využívá pro blokování výstupu snímače, např. při čekání na rozběh motoru apod. Délka této funkce musí vždy přesáhnout maximální možný nastavitelný čas konstanty (T1). Pokud tedy budeme chtít časový snímač s přeladitelnou konstantou (T1) 0,5-10s, musíme uvažovat o funkci DELAY v rozsahu >10s.

Všechny uvedené typy snímačů jsou vyráběny s výstupem NPN i PNP pro stejnosměrné napájení, popřípadě ve dvouvodičovém provedení pro 230V AC.