Technické údaje

Proudové výstupy Y1-Y16 (cca 15mA), odolné proti trvalému zkratu, mohou budit optočlen, tranzistor, vysokoimp. relé atd.
Aktuální stav každého výstupu je zobrazen na displeji centrální jednotky (CJ).
Systém je odolný vůči všem druhům zkratu i nesprávného připojení. Každý typ zkratu (Ucc-GND, Ucc-BUS, BUS-GND) je indikován na displeji CJ a zároveň ohlášen na proudových chybových výstupech E1-E3.
Lokalizace poškozeného snímače a výpadků komunikace s centrální jednotkou (např. pro uvolněné svorky apod.).
Nastavitelná programová filtrace přijatých dat (ve dvou stupních).
Podržení poslední přijaté hodnoty na výstupech při jakékoli kolizi či ztrátě komunikace (např. při přerušení kabelu) a ohlášení chyby na E1-E3.
Snímač č. 1 je navíc vybaven funkcí kontroly průchodnosti dat smyčkou (obvykle zvolen jako nejvzdálenější snímač od centrální jednotky).
Možnost zobrazení prezence připojených, ale neaktivovaných snímačů.
Možnost připojení buď klasických koncových snímačů nebo frekvenčních spínačů, vyhodnocujících přímo přítomnost či nepřítomnost otáčivého pohybu, případně libovolné vzájemné kombinace obou druhů.
Napájecí napětí pro snímače ovládané procesorem.
Možnost dálkového resetu a dalších speciálních funkcí.
Vedení orientační statistiky o zátěži vnějšího prostředí (čítač zachycených poruch od posledního spuštění nebo resetu).
Speciální program pro diagnostiku signálové odezvy každého snímače zvlášť.
Možnost vývoje dalších druhů adresovatelných senzorů, kompatibilních s centrální jednotkou, s odlišnou funkcí (např. časové prodloužení, zpožděný přítah atd.)