Příklady praktických aplikací

x

x

Automatické zastavení motoru při zabrzdění nebo přetržení
dopravníkového pásu.

 

x

x

Relé sepne, přesáhne-li délka kulatiny stanovenou mez.

x

x

Relé sepne, zmenší-li se povinný odstup výrobků.

x

x

Relé je sepnuto, pohybují-li se otáčky v určitém frekvenčním
pásmu (při použití b=ksf d30 bude soustava odolná
proti krátkodobému překročení pásma).

x

x

Relé sepne, je-li kulatina kratší než předem stanovený
rozměr.

 

x

x

Relé sepne, zvětší-li se mezera mezi výrobky.