Příklady použití

KSFL 
Indikuje dosaženou frekvenci pohyblivé části, je vhodný pro stroje s delší dobou setrvačnosti při doběhu.

KSF 
Stejně jako u předchozího typu, zde je však informace o dosaženém kmitočtu zpožděna o určitý čas (např. z bezpečnostních důvodů).

KSO
Indikace typu pohyb-klid u součástí, jejichž setrvačnost po vypnutí je menší než jedna časová perioda (je-li tedy snímáno např. otáčení kola s periodou 1s, musí se toto kolo po vypnutí zastavit do 1s). Tento typ je vhodný pro snímání dopravníkových pásů, vaček apod.


KSL a KSR
Zastupují relé se zpožděným přítahem či odpadem v kombinacích spínací-rozpínací kontakt.