Příklady použití

KSO - indikace typu pohyb-klid u součástí, jejichž setrvačnost po vypnutí je menší než jedna časová perioda (je-li tedy snímáno např. otáčení kola s periodou 1s, musí se toto kolo po vypnutí zastavit do 1s). Tento typ je vhodný pro snímání dopravníkových pásů, vaček apod.

KSL a KSR - zastupují relé se zpožděným přítahem či odpadem v kombinacích spínací-rozpínací kontakt.

KSFL - indikuje dosaženou frekvenci pohyblivé části, je vhodný pro stroje s delší dobou setrvačnosti při doběhu.

KSF - stejně jako předchozí typ, zde je však informace o dosaženém kmitočtu zpožděna o určitý čas (např. z bezpečnostních důvodů).