Příklady objednání

KSFL95 C30-U-PNP-K, T1=0,1-2s, DELAY=H3s
Je frekvenční snímač pro stejnosměrné napájení 10-30V s výstupem PNP, opatřený konektorem K, s přeladitelnou časovou konstantou 0,1-2s (30-600 otáček) a s funkcí počátečního zpoždění DELAY délky 3s v sepnutém stavu.

KSR95 D30-U-NPN, T1=5-100s
Je snímač se zpožděným sepnutím pro stejnosměrné napájení 10-30V s výstupem NPN, s kabelovým připojením a s přeladitelnou časovou konstantou 5-100s (0,6-12 otáček), bez funkce počátečního zpoždění DELAY.

KSL95 A30-O, T1=2-5s, DELAY=L8s
Je snímač se zpožděným sepnutím pro střídavé napájecí napětí 80-250V s kabelovým připojením, s přeladitelnou časovou konstantou 2-5s (12-30 otáček) a s funkcí počátečního zpoždění DELAY délky 8s v rozepnutém stavu.

KSO95 C30-O-NPN-E, T1=5s
Je snímač otáček pro stejnosměrné napájení 10-30V s výstupem NPN, opatřený konektorem E, s pevnou časovou konstantou 5s (12 otáček), bez funkce počátečního zpoždění DELAY.

Je dále třeba upozornit, že typy KSO a KSFL se po dobu jedné časové periody po připojení napájecího napětí mohou nalézat v náhodném stavu. V případě, že by tato vlastnost byla na závadu, je nutno použít k překrytí této jedné periody funkci počátečního zpoždění DELAY.

Celá tato řada časových snímačů je dodávána v pouzdrech M30 x 1,5. Pakliže by tento standardní rozměr nevyhovoval provozním podmínkám zákazníka, je možno po dohodě použít soustavu s oddáleným snímáním, kde snímač prakticky libovolné velikosti (dle katalogu) je krátkým kabelem (max.3m) spojen s vlastním časovým systémem v původním pouzdru.