Přehled funkcí a průběhů

Snímač Popis funkce Časový diagram výstupu v závislosti na chování clony
KSO C30
  A30
Výstup v klidu rozepnutý. V okamžiku přiblížení kovové clony sepne na
dobu T1. Dojde-li v době časování k dalšímu oddálení a následnému
přiblížení clony, sepnutí se prodlouží opět o T1. Bude-li clona trvale přiblížena,
výstup po proběhnutí časování zůstane v rozepnutém stavu.
x
KSO D30
  B30
Snímač je v klidu sepnutý. V okamžiku přiblížení kovové clony rozepne
na dobu T1. Dojde-li v době časování k dalšímu oddálení a následnému
přiblížení clony, rozepnutí se prodlouží opět o T1. Bude-li clona
trvale přiblížena, výstup po proběhnutí časování zůstane v sepnutém
stavu.
x
KSL C30
  A30
Výstup, který je v klidu rozepnutý bude po přiblížení clony aktivován se
zpožděním T1. Po oddálení kovu rozpíná okamžitě.
x
KSL D30
  B30
Výstup, který je v klidu sepnutý bude po přiblížení clony rozepnut se
zpožděním T1. Po oddálení kovu spíná okamžitě.
x
KSR C30
  A30
Výstup snímače je v klidovém stavu rozepnutý. V okamžiku přiblížení
kovové clony okamžitě sepne. Po oddálení clony rozepíná se zpožděním
T1.
x
KSR D30
  B30
Výstup snímače je v klidovém stavu sepnutý. V okamžiku přiblížení
kovové clony okamžitě rozepne. Po oddálení clony opět sepne až po
uplynutí T1.
x
KSFL C30
  A30
Snímač je v klidu rozepnutý. Výstup je aktivován v okamžiku, dosáhne-
li clona nastavené frekvence 1/T1(nebo vyšší) a rozpíná po poklesu
frekvence pod tuto hranici.
x
KSFL D30
  B30
Snímač je v klidu sepnutý. Výstup rozepne v okamžiku, dosáhne-li clona
nastavené frekvence 1/T1 (nebo vyšší) a opět spíná po poklesu frekvence
pod tuto hranici.
x
KSF C30
  A30
Výstup snímače je rozepnutý. Po dosažení (překročení) limitní frekvence
1/T1 sepne se zpožděním T2, po snížení frekvence ihned rozpíná (s nutným
zpožděním T1).
x
KSF D30
  B30
Výstup snímače je v klidovém stavu sepnutý. Po dosažení (překročení)
limitní frekvence 1/T1 rozepne se zpožděním T2, po snížení frekvence
opět spíná (se zpožděním T1).
x