Použití

Optické snímače nacházejí uplatnění při detekci přítomnosti různých předmětu.

ü  Detekce předmětů na velké vzdálenosti

ü  Snímání pohybujících se předmětů

ü  Detekce posunu předmětů na dopravníku

ü  V kombinaci s počítadlem - počítání předmětů

ü  Detekce přítomnosti výrobku na správné pozici

ü  Kontrola naplnění / vyprázdnění zásobníku - lze využít snímač KS96 SR7049 snímač sypkých hmot

ü  Selekce na základě kontroly velikosti 

Optické snímače vyrábíme buď válcové od M12 do M30 nebo kvádrové různých rozměrů a provedení.
Vedle klasických provedení, nabízíme i speciální snímače např. časové prodlevy sepnutí (typ KS96 SR7049).