Použití

Snímače se nejčastěji používají na měření hladiny vody, olejů, sypkých hmot přes stěnu nádrže, kontrolu počtu výrobků na balících linkách, kontrolu přítomnosti výrobků na linkách, řízení vypouštění nebo plnění nádrží …

Příklady snímaných materiálů:
oleje, alkohol, líh, kyseliny, voda, prášky, cukr, obilniny, uhlí, sklo, dřevo, plasty, kovové předměty, ...

Snímání kapaliny přes stěnu nádrže

1. Snímač detekuje naplnění nádrže
2. Snímač detekuje vyprázdnění nádrže 

Pro snímání přes stěnu nádrže je nutné, aby stěna v míště snímače byla např. z plastu či skla, nelze snímat přes kov.

Snímaní sypkého materiálu uvnitř sila

3. Snímač detekuje naplnění sila sypkým materiálem

Snímání výrobku na dopravníku

4. Snímač detekuje přítomnost výrobků na dopravníku