Použití

Snímače se nejčastěji používají na měření hladiny vody, olejů, sypkých hmot přes stěnu nádrže, kontrolu počtu výrobků na balících linkách, kontrolu přítomnosti výrobků na linkách, řízení vypouštění nebo plnění nádrží …

Snímání kapaliny přes stěnu nádrže

1. Snímač detekuje naplnění nádrže
2. Snímač detekuje vyprázdnění nádrže 

Snímaní sypkého materiálu uvnitř sila

3. Snímač detekuje naplnění sila sypkým materiálem

Snímání výrobku na dopravníku

4. Snímač detekuje přítomnost výrobků na dopravníku