Použití

Systém adresovatelných snímačů ADR

-      Poskytuje maximální komfort uživateli a všestrannou kontrolu. Je schopen lokalizovat všechny možné druhy závad, které se mohou v praxi vyskytnout. Díky funkci vyhodnocení chyb pomůže systém při rychlé lokalizaci závady. 

-      Využívá se v aplikacích s velkou vzdáleností mezi vlastním snímačem a místem vyhodnocení (testováno na vzdálenost 1 000m), kde přináší zejména značnou úsporu na drahém kabelovém vedení. Na jediném kabelu je připojeno 1 až 16 speciálních snímačů KS99 C1-ADR-SLOW, které komunikují s centrální jednotkou ADR99-v.4. Aktuální stavy senzorů jsou signalizovány na 16ti proudových výstupech. Kontrola procesů je sledována z centrální jednotky.

Centrální jednotka sleduje aktuální stavy senzorů, které jsou signalizovány na 16ti proudových výstupech. 

-     Lze použít všude tam, kde je třeba trvalá kontrola stavu senzorů, např. z důvodu ochrany zařízení vysoké hodnoty. Snímače jsou kontrolovány nepřetržitě i v klidovém stavu.