Dotazy / FAQ

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete právě v této sekci.

Na doplnění odpovědí, které Vás nejvíce zajímají, průběžně pracujeme.
Pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat.

Co znamená označení PNP, NPN ?

Určující je typ tranzistoru použitého v koncovém stupni stejnosměrného třídrátového snímače.

U PNP snímačů se výstup připojuje na cívku relé a dále na mínus vodič.

U NPN snímačů se výstup připojuje na cívku relé a dále na plus vodič.

Co je to časový snímač?

Časové snímače KSO, KSL, KSR, KSF a KSFL jsou indukční čidla, obsahující navíc ještě zpracování časové složky.

Nejčastější použití je u indikace pohyb-klid, snímání pohybu dopravníkových pasů a jejich automatické zastavení při přetržení nebo přetížení, indikace frekvence otáčení, zastoupení relé se zpožděným přítahem či odpadem a mnoho dalších rozmanitých aplikací.

Jak ovlivňuje montáž funkci senzoru?

Přiblížení kovového materiálu k cívce snímače způsobuje změnu činitele jakosti jádra Q.

Při montáži snímače je proto nutné zachovat správnou polohu vzhledem k okolním kovovým předmětům, které nesmí zasahovat do aktivní zóny.
Vestavný snímač je možno zapustit do kovu až po úroveň čelní plochy, u nevestavného typu musí být předsunutá cívka v plastovém pouzdře uložena mimo kov.

Jaký je rozdíl mezi konektory E, H a K ?

Konektor E je M12 4-PIN nebo M8 3-PIN.

Konektor H (H8) - stejné hodnoty jako E konektor + vestavěná LED indikace.

Konektor K je 3 nebo 4-PIN ventilový konektor, který je součástí snímače. Dodáváno bez kabelu.

Jak ovlivní použitý materiál clony spínací vzdálenost indukčního snímače?

Spínací vzdálenost závisí na materiálu, ze kterého je clona vyrobena, zejména na její vodivosti a permeabilitě. Největší změnu vyvolá clona z konstrukční oceli.

Spínací vzdálenosti různých materiálu se porovnávají se spínací vzdáleností dosaženou s konstrukční ocelí. Tento poměr se nazývá korekční faktor a udává, na jakou hodnotu poklesne spínací vzdálenost pro různé materiály, viz tabulka:

Materiál

Konstrukční ocel

Nerezová ocel

Olovo

Mosaz

Hliník

Měď

Korekční faktor

1

0,7

0,6

0,45

0,4

0,3

Co znamená označení L, L3, L5 v názvu indukčního snímače?

Dodávané snímače jsou opatřeny LED indikací stavu snímače.  

V případě označení L v názvu snímače se jedná o LED diodu pr. 1,8mm, u označení L3 je LED pr. 3mm a u L5 je LED pr. 5mm. Ve všech těchto případech je LED dioda umístěna v ose kabelu snímače.
Pokud není v názvu snímače L, L3, L5 uvedeno, je LED dioda umístěna ve štítku snímače.

označení L, L3, L5            bez označení

Tvorba názvu snímače

 Zde je odkaz na: dokument v pdf