Definice

Optické snímače nachází široké uplatnění v různých aplikacích. Každá konstrukční řada má své výhody a je specializovaná na svou vlastní oblast použití.

Jednocestné optické závory se skládají z vysílače a přijímače, kdy vysílačem vytvořený paprsek přijímá přijímač. Při přerušení paprsku dojde v přijímači k vyhodnocení a snímač podle zvolené funkce buď sepne, nebo rozepne.

 

Retroreflexní optické snímače mají vysílač a přijímač ve společném pouzdře. Naproti snímači je umístěna odrazka. Vyslaný paprsek se odráží od odrazky zpět ke snímači do přijímače. V případe přerušení paprsku dojde k vyhodnocení a snímač podle zvolené funkce buď sepne, nebo rozepne.

 

Difuzní snímače mají přijímač i vysílač ve společném pouzdře. U difuzního snímače se vyslaný paprsek odrazí od snímaného objektu zpět ke snímači. V případe návratu odraženého paprsku dojde k vyhodnocení a snímač podle zvolené funkce buď sepne, nebo rozepne. Snímací vzdálenost závisí na velikosti, tvaru, barvě a povrchu snímaného objektu.