Definice

Magnetické snímače reagují na magnetické pole. Vyznačují se velkou citlivostí i ve velmi malém provedení (vyrábíme od průměru 6,5mm).
Lze je rozdělit do dvou základních skupin podle snímacího prvku na jazýčkový kontakt a Hallův článek.   

Snímače s jazýčkovým kontaktem jsou dva kontakty zatavené v pouzdře, které se spojí působením magnetického pole.  
Kontakty se vyznačuji širokým spektrem využití s velkou spolehlivostí. 
V některých aplikacích je nezbytné přidat do obvodu ochranu před poškozením, aby byla zajištěna požadovaná spolehlivost.

Vyrábíme ve třech základních provedeních:
spínací - NO
rozpínací - NC
přepínací - NO/NC

Snímače s Hallovým senzorem jsou polovodičové součástky, ve kterých se využívá Hallova jevu.
Snímače vyrábíme jako ucelený systém včetně ochran, například proti přepólování.
Citlivost se udává v mT (millitesla) nebo G (gauss), čím je nižší hodnota tím citlivější je snímač.
(1 G (gauss) = 0.1 mT (millitesla)

Tyto snímače lze dále rozdělit na:

Unipolární
Reagující na jeden pól, čehož se dá využít pro specifické aplikace, nebo je nutné dodržet polaritu snímaného magnetu.
Standardně snímá jižní pól, na objednání lze upravit na snímání severního pólu magnetu.

Omnipolární 
Pokud to nevyžaduje aplikace, není nutné rozlišovat severní a jižní pól.
Vnitřní uspořádání je jako dvojice unipolárních snímačů, kdy jeden snímá severní a druhý jižní pól.
Toho lze, při střídání polarity magnetu, využít pro spínání vysoké frekvence.

Vyrábíme v provedeních:
PNP
NPN
spínací - NO
rozpínací - NC
přepínací - NO/NC