Definice

Kapacitní snímače vyhodnocují změnu kapacity vyvolanou předmětem, který vstoupí do elektrického pole kondenzátoru. To znamená, že mohou snímat nejen vodivé ale i nevodivé materiály, jejichž relativní permitivita εr je dostatečně velká (např. sklo, kapaliny, sypké materiály, ...).

Redukční činitel pro různé materiály

Vzduch

0

Plexisklo

0,29

Teflon

0,2

Sklo

0,4

Olej

0,25

Alkohol

0,72

PVC

0,27

Voda

1

Polypropylen

0,26

Ocel

1

Polyetylen

0,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímací vzdálenost ovlivňuje:

·        teplota, protože relativní permitivita εr je teplotně závislá

·        vlhkost vzduchu

·       u nasákavých materiálů jako je např. dřevo, pelety atd., ovlivňuje citlivost snímače i vlhkost materiálu - obecně lze říci, že snímací vzdálenost se snižuje, čím je materiál sušší.

Hlavní uplatnění pro tyto snímače je snímaní sypkých hmot a kapalin. Výhodou je schopnost snímání přes stěnu nádoby.